Falck & Zonen på Amager.............Webmaster: Dines BogøFalck: Generelt Dines Bogø - Falck
3. Udgave. 1. og 2. udgave er udsolgt.(uddrag fra bogen)


Sophus Falck

I 1930 skete der et endeligt brud mellem Falcks ledelse og flere lokale redningsstationer (Zone-brandvagter) og dette bevirkede at Zone-Redningskorpset "Zonen" opstod som en konkurrent i første omgang med hovedkontor på Falster.

Efter at Zonen havde åbnet station i Hollænderdybet 1934 åbnede Falck samme år også sin station på Amager. Falcks station blev indrettet i Redningsskolen (Krudthuset) på Amager Strandvej. Stationen blev kaldt "Stranden" og 2 år efter åbnede Falck også her Dansk Redningsmuseum.

Zone-stationen flyttede i 1943 til Ulrich Birchs Allé i "Sten & Grus" ejendom.

I 1960 åbnede Falck endnu en station på Amager, nemlig i "Tårnbygaard" på hjørnet af Englandsvej og Løjtegårdsvej.

Ved sammenlægningen af Falck og Zonen pr. 1/1-1963 til "De Danske Redningskorps Falck & Zonen" havde korpsene tre stationer på Amager: Sundbyvester (Ulrich Birks Allé), Sundbyøster (Amager Strandvej) og Tårnby (Løjtegårdsvej).

Sundbyvester blev i 1967 overtaget af entreprenørafdelingen, Sundbyøster blev nedlagt i midten af halvfjerdserne og omdannet til forbindstoflager.

Falck har senere solgt det fredede krudthus og de tilhørende garager. Navnet Zonen er gledet helt ud og man skal nu på museer for at finde spor af dette korps 32-årige historie....